Η ανακαίνιση κουζίνας είναι από τις πιο συχνές αλλαγές που γίνονται στην αναδιαμόρφωση μιας κατοικίας. Μια τέτοια κίνηση λοιπόν έχει κάποιο κόστος γι’ αυτό πρέπει να γίνει προσεχτικά. Η επιλογή των κατάλληλων υλικών σε συνδυασμό με τους έμπειρους επαγγελματίες μπορούν να απογειώσουν την κουζίνα σας αισθητικά, λειτουργικά και πάνω από όλα να σας βρούν την ιδανικότερη οικονομική λύση που ταιριάζει στον δικό σας χώρο και να αντέξει στο χρόνο…

Η παρακάτω ανακαίνιση κουζίνας στον Χολαργό που επιμεληθήκαμε ως ομάδα της Systema di Cucina, αποτελείται από έπιπλα από πολυμερικές επιφάνειες χωρίς πόμολα στα επάνω ερμάρια και ματ με πόμολα στα κάτω ερμάρια με πάγκο quarz . Προσπαθήσαμε και βρήκαμε την ιδανικότερη λύση με βάση τον χώρο στην εργονομία, τη λειτουργικότητα και στο άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.