Αναβάθμιση κουζίνας (περιοχή Hilton) σε ήδη καθορισμένο χώρο με τις εγκαταστάσεις στις συγκεκριμένες θέσεις. Ανακαίνιση κουζίνας σε επαγγελματική στέγη. Minimal style…